Կիրակի, 01 Հոկտեմբեր 2023, 13:33

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Ինչպե՞ս եք ստանում տեղեկատվություն ջրամատակարարման դադարների վերաբերյալ
Պատասխաններ: 221
 Մեր գործունեությունը

 Հ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã û ÷³Ïí»Éáõ »Ý, ³ÛÉ ÷á˳ñÇí»Éáõ »Ý Édz½áñ Ù³ñÙÇÝáí: ÄáÕáíñ¹Ç Ù»ç ï³ñ³Íí³Í ³Ûë Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ»ñÇ ³éÇÃÁ ѳݹÇë³ó³í 2011 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝ³Í "´Ý³ÏýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý 5-³ÙÛ³ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ”:

г۳ëï³ÝáõÙ ÙÇ³Ï "´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É áÉáñïÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ” ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ²ïáÙ ê³ñ·³Û³ÝÁ ³ëáõÙ ¿, áñ ³Û¹ áñáßáõÙÁ Áݹá ... Կարդալ ավելին

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտում: 2247 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 24 Մարտ 2012 | Մեկնաբանություններ (4)


    "ԲԿԱՄ" Հ/Կ-ն
բնակիչ-բաժանորդների շահերը կարևորելով իրականացնում է ծրագիր, որի նպատակն է բաժանորդների շրջանում ձևավորել և զարգացնել ջրի խնայողության մշակույթ: Նախատեսվում է իրականացնել բացատրական աշխատանքներ ջրի խնայողության վերաբերյալ և հնարավորինս նվազացնել ջրակորուստներն ու ջրի վատնումը բնակարաններում: Նախատեսվում է իրականացնել նաև հարցում ջրի խնայողության վերաբերյալ դիրքորշումը պարզելու համար:

     "ՀՋԿ"-ի հետ խնդրահարույց իրավիճակներում կարող եք դիմել ԲԿԱՄ Հ/Կ-ին:
Դուք շուտով կկարողանաք ջրաչափի ցուցմունքը ու ... Կարդալ ավելին
Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտում: 3179 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 24 Փետրվար 2012 | Մեկնաբանություններ (0)


Հունիսի 23-ից 24-ը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի ունեցավ "Խոցելի բնակիչ-բաժանորդներ և գնագոյացման սոցիալական կողմերը” թեմայով սեմինար, որը Եվրոպական միության հետ համատեղ հրավիրել էր ERRA կազմակերպությունը (Էներգետիկայի կարագավորման համակարգերի տարածաշրջանային ասոցիացիան):

Հրավիրված էին 49 մասնակիցներ ԱՊՀ, մերձբալթյան և եվրոպական 15 երկրներից: Հայաստանը ներկայացված էր 4 մասնակցով`

Աննա Ավանեսյան - Հ ... Կարդալ ավելին

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտում: 1717 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 04 Օգոստոս 2011 | Մեկնաբանություններ (0)


Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտում: 1702 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 31 Հուլիս 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտում: 2416 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 10 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Հղումը "ԲԿԱՄ" Հ/կ-ին պարտադիր է: © 2023
Բաժիններ
"ԲԿԱՄ" Հ/Կ [6]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն