Կիրակի, 01 Հոկտեմբեր 2023, 13:57

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 240
 Մեր գործունեությունը
Գլխավոր » 2012 » Մարտ » 24

 Հ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã û ÷³Ïí»Éáõ »Ý, ³ÛÉ ÷á˳ñÇí»Éáõ »Ý Édz½áñ Ù³ñÙÇÝáí: ÄáÕáíñ¹Ç Ù»ç ï³ñ³Íí³Í ³Ûë Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ»ñÇ ³éÇÃÁ ѳݹÇë³ó³í 2011 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝ³Í "´Ý³ÏýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý 5-³ÙÛ³ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ”:

г۳ëï³ÝáõÙ ÙÇ³Ï "´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É áÉáñïÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ” ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ²ïáÙ ê³ñ·³Û³ÝÁ ³ëáõÙ ¿, áñ ³Û¹ áñáßáõÙÁ Áݹá ... Կարդալ ավելին

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտում: 2247 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 24 Մարտ 2012 | Մեկնաբանություններ (4)

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Հղումը "ԲԿԱՄ" Հ/կ-ին պարտադիր է: © 2023
Բաժիններ
"ԲԿԱՄ" Հ/Կ [6]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն