Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:22

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Ինչպե՞ս եք ստանում տեղեկատվություն ջրամատակարարման դադարների վերաբերյալ
Պատասխաններ: 221
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 17 » 
18:30
Ս/թ մատրի 18-ին կհոսանքազրկվեն Երևան քաղաքի մի շարք փողոցներ և այլ մարզային համայնքներ

  §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À


§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 18-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ø³ßïáóÇ åáÕáï³ÛÇ 6, ¼³ùÛ³Ý ÷áÕáóÇ  1ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 –13:30  Üáñ ÜáñùÇ 4 Ù/ß, 1-ÇÝ Ñ³ïí³Í, ¶ÛáõÉÇù»ËÛ³Ý ÷áÕáóÇ 3, 5, 9, ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáóÇ 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 261 Ù/Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 14:00–17:00  Üáñ ÜáñùÇ 4 Ù/ß, 1-ÇÝ Ñ³ïí³Í, ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáóÇ 2, 4, ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÷áÕáóÇ 10, 12, 14 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý   ÷áÕáóÇ 34, 37, 38/1, 39, 41/1, 42, 51, 55 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ê³ñÙ»ÝÇ ÷áÕáóÇ 62, èáõµÇÝÛ³ó ÷áÕáóÇ 21/2, 21/3, 23, 23/1 ß»Ýù»ñÁ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Üáñù-سñ³ßÇ 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÇ, 8-ñ¹, 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó 38, 38³, 38/2, 40, 40³ ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 16:00  ¶. ²ñÍñáõÝÇ  10 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 7 µÝ³Ï»ÉÇ ß»ÝùÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, 

 Å³ÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Ö³Ùµ³ñ³Ï ù³Õ³ùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00   ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` È»éݳ·á·  ·ÛáõÕÇ ¨ Ýñ³ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ ö³ñå»óÇ, лÝñÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, äéáßÛ³Ý, êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½, ÞÇñ³½, ܳñ»Ï³óÇ, ¼áñ³í³ñ êÙµ³ï, سßïáó, ֳݳå³ñÑáñ¹ ÈÇÝã, ³ٳ½Û³Ý, ºñí³Ý¹ ޳ѳ½Ç½, ì³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ, ܳñ»Ï óճٳëÇ, ê³Ý·Û³ñ, ì³ñ¹³µÉáõñ, Þ»ÝϳÝÇ, ê³¹áÝó, ´»ñù³é³ï, ̳ÕϳÑáíÇï  ·ÛáõÕ»ñÇ,  ¼ÇÝÙ³ëÇ ¨ Ýñ³Ýó ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

 Å³ÙÁ 13:00–17:00  ÝáõÛÝ Ù³ñ½Ç` γñÇÝ  ·ÛáõÕÇ, ¶Çï³í³Ý 2 óճٳëÇ ¨  Ýñ³Ý ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:  

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 623 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: մի շարք փողոցներ, լույսի անջատումներ, Նոր Մարաշ, Հոսանքազրկում, 1-80, Նոր Նորք, Էլ ցանց | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն