Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:12

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 239
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 2 » 
18:04
Ս/թ Մարտի 3-ին կհոսանքազրկվեն Երևան մի շարք փողոցներ և ՀՀ այլ քաղաքաների փողոցներ և հարակից տարածքներ

                     §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 3-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:00 – 12:00  Üáñ- ÜáñùÇ 2-ñ¹ ½³Ý·í³ÍÇ` Øáɹáí³Ï³Ý ÷. 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 43/1, 48/4, 50/1-Çó  50/6,  56,  58,  60;  Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷.  6, 14,  14/1,  16/1;  ÂáÃáí»ÝóÇ Ýñµ. 3/3; ¶³ÛÇ ÷. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ß»Ýù»ñÁ,   ÃÇí 246, 250, 307 Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ  ¨ Ýßí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñù -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ` ØÇÏáÛ³Ý ÷. 18, سéÇ ÷.  5, 7, 11, سéÇ Ýñµ.` 1 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 166 ¹åñáóÁ, Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ` ØÇÏáÛ³Ý ÷. 5, 9, 11; سéÇ ÷. 6  ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 32, 38, 46, 51 ß»Ýù»ñÁ, üÇñ¹áõëÇ ÷. 2-4, 12-17, 17², 46, 50 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 1, 3, 7, 7², 10 ß»Ýù»ñÁ, äéáßÛ³Ý 1Ýñµ., è³¹Çßã¨Ç 2÷. 7-24, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ÷. 6-21, ´áõë³µ³Ý³Ï³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 128 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 13:00 – 17:00  Êáñ»Ý³óáõ ÷. 2, 3 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 15:30 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ê¨³Ý ù³Õ³ùÇ ê³Û³Ã-Üáí³ ÷áÕáóÇ ÃÇí 25, 27, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷áÕáóÇ ÃÇí 4, 6, 7, 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²ñï³Ù»ï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³Ý»í³Ý, Èáõë³ÏáõÝù, îáñý³í³Ý, ʳã³ÕµÛáõñ ¨ ¶»Õ³ù³ñ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äïÕÝÇ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ, "޳ݷñÇ È³” ˳ճïáõÝÁ, "øÇÙdz·áñÍ” ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ѳñ³ÏÇó ÙÇ ß³ñù ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ ¨ êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 681 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: Հոսանքազրկում, Էլ ցանց, լույսի անջատումներ, մի շարք փողոցներ | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն