Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:33

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 239
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 29 » 
12:11
Ս/թ մարտի 29-ին կհոսանքազրկվեն ՀՀ մի շարք համայնքեր

            §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 29-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:00  Üáñ-ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, ÈíáíÛ³Ý ÷. 9, 11,  ÈíáíÛ³Ý Ýñµ. 2, 4, ´áñ۳ݠ ÷. 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 12:30 – 14:30  Üáñ-ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, æáõÕ³ÛÇ ÷. 1, 3, 5, ܳÝë»ÝÇ ÷. 17  ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 15:00 – 17:00  Üáñ ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, ÈíáíÛ³Ý ÷. 7,  ÈíáíÛ³Ý Ýñµ. 6,  ´áñÛ³Ý ÷.  4, 4/1ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ì³ñ¹³Ý³Ýó ÷. 126, 128, êÇÙáÝ ìñ³óÛ³Ý ÷. 73 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²ñ³ÙÇ ÷. 60, 64/1 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  16 óÕ. 29-34 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00  ²ñ³ÙíÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³¹³ßï, ²ñï³Ù»ï, î³ÉíáñÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,  

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` àëϻѳï, ¼í³ñÃÝáó ·ÛáõÕ»ñÁ, ¾çÙdzÍÇÝ ù³Õ³ùÇ ²ñ³Ù سÝáõÏÛ³Ý Ã³Õ³Ù³ëÁ, ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç`  ¸³ßï³í³Ý, ¸³ñµÝÇÏ, ¼áñ³Ï, Üǽ³ÙÇ, ²½³ï³ß»Ý, ²ñµ³Ã, ²ñ·³í³Ý¹, ¶»Õ³ÝÇëï, ¶»ï³÷ÝÛ³, ¸³ñ³Ï»ñï, ʳã÷³é, Ôáõϳë³í³Ý, г۳ÝÇëï, Ðáíï³ß³ï, êÇ÷³ÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷áÕáóÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ 1² óճٳëÇ 1-4 ß»Ýù»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ´Ûáõñ»Õ³í³Ý ù³Õ³ùÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ÜáõéÝáõë ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, "ìÇí³-ê»É Øîê” µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Û³ÝÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` سÉÇßϳ ·ÛáõÕÁ, ºÕ»·Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Üáñ³í³Ý óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 18:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ Øáõß-2 óճٳëÇ 7/1, 7/2, 8/1 ß»Ýù»ñÁ ¨ ùáûç³ÛÇÝ Ã³Õ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷. 110-231 ¨ ì³ëÇɨ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 15:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Þ³Ù³ËÛ³Ý ÷áÕáóÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 663 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: լույսի անջատումներ, Արմավիր, Հոսանքազրկում, 1-80, ԱՐԱՐԱՏ, մի շարք քաղաքներ, Էլ ցանց | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 1
0  
1 Anitra   (22 Սեպտեմբեր 2012 08:32) [Նյութ]
With the bases loaded you struck us out with that asnewr!

Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն