Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 09:17

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 150
 
Գլխավոր » 2011 » Փետրվար » 17 » 
12:12
Ս/թ-ի փետրվարի 17-ին կհոսանքազրկվեն...

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ÷»ïñí³ñÇ 17-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ²í³Ý»ëáíÇ ÷áÕáóÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ²ñ»ß 35÷. 125/3, 127/1, 127/2, 127/3 ß»ÝùÁ; 37÷. 125-135; 41÷. 68-119; 41/1 ÷. 2-17 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ê³Õ³Õ ¸áÝÇ ÷. 4, 6, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ²ñó³ËÇ ÷. 138, ê³ñÙÇ ÷. 103 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

 

ųÙÁ 11:00 – 15:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ¶»ï³½³ï, ²µáíÛ³Ý, Øñ·³Ýáõß, ì³ñ¹³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ¸»ÕÓáõï, ²ñ¨ß³ï, ȳÝç³½³ï ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00 ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` гñóí³Ý, ޻ݳí³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äéáßÛ³Ý ·ÛáõÕÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó êäÀ-Ý»ñÁ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÃÇí 93353 ¨ 51054 ½áñ³Ù³ë»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:30  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ø³ë³Ë ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 671 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: Արեշ, Հոսանքազրկում, Էլ ցանց, Ավանեսովի փողոց, լուսի անջատումներ | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն